In conformitate cu prevederile art. 33 din OUG Nr. 75/2005, privind Asigurarea Calitatii Educatiei,aprobata cu modificari si completari prin Legea Nr. 87/2006, institutiile de invatamant autorizate sunt obligate sa publice, anual, Raportul Anual de Evaluare Interna a calitatii educatiei (RAEI) - RAEI 2012-2013 - partile I si III

                - partile II si IV

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare - 2013-10-15